Správa Pay Per Click(PPC) reklamy


Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo je to ppc reklama, tak si pozrite článok Čo je ppc reklama.

Ak nie ste spokojní s priemernými výsledkami, ktoré Vám vaše PPC kampane prinášajú a chcete, aby sa expert na ppc reklamu zameral na zefektívnenie výdavkov na kampane a zvýšil Vaše predaje, tak čítajte ďalej...

Pred tým, než sa dostaneme k jednotlivým detailom, najprv vám chceme oznámiť smutný fakt, o ktorom pravdepodobne asi neviete, že ak patríte medzi zhruba 97% inzerentov ppc reklamy, tak práve teraz, Vaše PPC kampane majú vážne trhliny, ktoré Vás oberajú o peniaze.

A toto sa deje jednoducho preto, že Vaše ppc kampane nie sú optimalizované a spravované pravidelne.

To, čo potrebujete je expert, ktorý Vám bude monitorovať a optimalizovať Vaše účty, zabráni chybám, ktorých sa väčšina inzerentov dopúšťa pri stále meniacich sa PPC reklamných systémoch.

Sme si istý, že práve teraz v tomto momente, ak máte spustenú ppc kampaň, tak v nej máte niekoľko kľúčových slov, ktoré Vám iba odčerpávajú peniaze, posielajú Vám síce nejakých návštevníkov, ale nie sú z nich žiadne predaje.

Určite máte reklamné zostavy, ktoré majú mieru prekliknutia slabých 0,42% alebo 0,88%... len zlomok toho, čo by mohli dosahovať. A veľa z vás sa dopúšťa zásadnej chyby, že všetkých návštevníkov smerujete iba na domovskú stránku.

A takto by sme mohli pokračovať ďalej...

Možno aj dosahujete zaujímavú návratnosť z investície vloženej do služieb ako sú Google Adwords, Facebook, eTarget a ďalšie, ale trhliny sú tam a pomaly ale isto Vás znevýhodňujú...

PPC reklama môže byť spoľahlivý spôsob generovania cielenej návštevnosti na vašu stránku. Je cielená, môže byť lacná (ak sa robí správne) a plynie z nej návštevnosť, z ktorej je aj zvýšený predaj.