Naše služby

Ponúkame niekoľko služieb z oblasti internetového marketingu. Špecializujeme sa hlavne na vytváranie a spravovanie kampaní pre platenú reklamu(PPC) a optimalizáciu stránok pre vyhľadávače(SEO). Uvedomujeme si, že pokiaľ máte záujem o tieto služby, to čo v skutočnosti chcete je zvýšená návštevnosť, ktorá sa premietne aj do zvýšených predajov.

Dole je uvedený zoznam našich hlavných služieb, avšak naše schopnosti a skúsenosti sú dostatočné na to, aby sme dôkladne vyhoveli vašim požiadavkám v celej oblasti internetového marketingu. Kontaktujte nás a spolu môžme prediskutovať váš konkrétny prípad a vaše požiadavky, na základe čoho vám navrhneme ponuku s naším riešením.


Optimalizácia stránok pre vyhľadávače (SEO)

Výsledkom optimalizácie pre internetové vyhľadávače je to, že vaša stránka bude na poredných miestach vo výsledkoch vyhľadávania pre najviac vyhľadávané kľúčové slová vašou cieľovou skupinou. Toto zviditeľní vašu stránku a vašu firmu, ktorá bude lepšie vnímaná a hlavne vám to prinesie zvýšenú návštevnosť vašich stránok návštevníkmi, ktorí majú záujem o to, čo ponúkate. Tieto ciele dosahujeme použitím SEO metód na stránke, aj mimo nej aby sme vytvorili lepšiu reputáciu vašej stránky a tým aj celkové hodnotenie u vyhľadávačov, ako je napríklad Google.


Platená reklama - Pay Per Click (PPC)

Ak je pre vás prioritou okamžité zvýšenie návštevnosti, platená reklama, teda Pay Per Click(PPC) je pre vás jasnou voľbou. Vytvoríme vám kampaň zameranú na dôležité kľúčové slová, pričom aby boli náklady na ňu čo najefektívnejšie použité. Na rozdiel od väčšiny ostatných firiem, ktoré iba "spravujú" vašu kampaň, my ju postupne optimalizujeme, testujeme a vylepšujeme, aby sa zvyšoval návrat z vašej investície a aby neustále prinášala návštevníkov na vašu stránku, z ktorých sa stanú vaši verní zákazníci.

PPC reklama
Čo je Pay Per Click(PPC) reklama?

Tvorba web stránok

Či už potrebujete vytvoriť webstránku "z ničoho" alebo chcete zmeniť dizajn tej pôvodnej, vieme vám vyhovieť a budeme na tom pracovať až dovtedy, dokedy budete s výsledkom spokojní. Webdizajn je veľmi dôležitý, nakoľko buduje kredibilitu, utvára dojem o firme, má veľký vplyv na predaj produktov a služieb a taktiež môže ovplyvňovať náklady na platenú reklamu.