Čo je PPC?

PPC je skratka odvodená od Pay Per Click, čo v preklade znamená "plať za klik". Je to reklamný model, kde zadávatelia reklamy platia iba vtedy, keď niekto na reklamu klikne narozdiel od staršieho modelu, kde sa platilo v závislosti od toho, koľko krát sa reklama zobrazí.

Výhody PPC reklamy

Keď si zriadite alebo dáte zriadiť PPC kampaň, tak návštevnosť vašej stránky máte pod kontrolou. Napríklad, nejaký čas trvá kým novo spustená webstránka začne obsadzovať popredné pozície vo vyhľadávačoch, avšak s PPC kampaňou môžete "priniesť" návštevnosť vtedy, ako vám to vyhovuje. S PPC môžete vytvoriť okamžitú návštevnosť.


Na rozdiel od prirodzených výsledkov vyľadávania vo vyhľadávačoch, vy kontrolujete informácie, popis reklamy a to, na ktorú časť vašej webstránky sa návštevník dostane.


Ďalšou výhodou PPC kampaní je to, že máte pod kontroulou to, v ktorej geografickej lokalite sa reklama zobrazí. Takže ak chcete osloviť napríklad medzinárodný trh, alebo určitú konkrétnu krajinu stačí to uviesť v kritériach konkrétnej kampane.


Azda najdôležitejšou výhodou PPC kampaní je ich relevantnosť. To znamená, že vaša reklama sa zobrazí väčšinou iba tým, ktorí sa zaujímajú a vyhľadávajú podobné veci, aké ponúkate. Toto je zásadný rozdiel a výhoda oproti reklame v televízii alebo novinách, kde platíte aj za reklamu, ktorú uvidia aj ľudia, ktorí o vaše produkty alebo služby nemajú záujem a je u nich nízka pravdepodobnosť toho, že by si niečo od vás kúpili.