Pay Per Click reklama by mala byť pravidelne testovaná


Dôležitou oblasťou v PPC reklamných kampaniach je to, ako je vaša reklama zostavená a či prináša dostatočné množstvo návštevníkov na vašu stránku. A dôležité je tiež to, aby títo návštevníci mali záujem o vaše produkty a služby.


Reklamné texty v PPC kampaniach sú jedným z hlavných komponentov úspešnosti PPC reklamy. Obyčajne sa skladajú z nadpisu, textu reklamy a odkazu stránky. Aj keď je písanie reklamného textu, teda copywriting, schopnosť sama o sebe, nejaké zásady a znalosti sa určite zúžitkujú aj v PPC reklame. Prvou a najdôležitejšou časťou vašej reklamy je nadpis. Ako nadpis je vhodný text, ktorý upúta pozornosť a zároveň súvisí s hľadaným výrazom pri vyhľadávaní, resp. s obsahom stránky, kde je reklama zobrazená.


Potom nasleduje samotný text, v ktorom je dobré uviesť jeden alebo niekoľko benefitov vášho produktu alebo služby. Je potrebné si uvedomiť, že hlavným cieľom PPC reklamy je dostať návštevníkov na vašu predajnú stránku. Predať samotný produkt či službu je už úlohou vašej stránky.


Tieto postupy neberte ako železné pravidlá, ktoré sa musia vždy dodržiavať. Sú to iba tipy a rady, ktoré pomáhajú pri tvorbe týchto reklám. To, či je nejaká reklama dobrá, potvrdia až výsledky. Hlavným meradlom efektívnosti a výkonnosti v PPC reklame je miera prekliknutia. Je to pomer medzi tým, koľkým užívateľom sa zobrazila reklama a koľkí na ňu klikli.


S použitím testovania budete môcť porovnať dve reklamy a na základe výsledkov testovania urobiť vylepšenia, aby ste vytvorili čo najviac efektívnu reklamu. Po nejakom čase uvidíte, ktorá reklama je výkonnejšia. Potom sa pokúsite pozmeniť alebo úplne vymeniť tú slabšiu reklamu aby prekonala tú pôvodne výkonnejšiu. Keď toto dosiahnete, tak znova vymeníte tú slabšiu reklamu za novú a zopakujete proces. Tento proces môžte robiť tak dlho, ako budete chcieť. V kampaniach, ktoré spravujem, sa vždy snažím nájsť novú reklamu, ktorá znova prekoná tú najlepšiu. Takže dá sa povedať, že u mňa tento proces testovania pokračuje neustále. Tento proces vyžaduje nejaký čas, ale tie zvýšené zisky za to stoja.