Hlavné výhody SEO oproti ostatným formám marketingu a reklamy

Výskumy aj bežné skúsenosti firiem dokazujú, že SEO (optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače) je investícia, ktorá má omnoho vyššiu úroveň návratnosti, ako ostatné formy marketingu, vrátane emailového marketingu, klasickej reklamy alebo vzťahy s verejnosťou. Táto vysoká návratnosť spočíva v niektorých špecifikách, ktorými sa SEO a celkový marketing vo vyhľadávačoch(SEM) líšia od ostatných foriem marketingu.


Jedným z hlavných rozdielov je ten, že svoju stránku, produkt alebo službu prezentujete potenciálnemu zákazníkovi, ktorý má o tento produkt alebo službu záujem a aktívne vyhľadáva informácie alebo riešenia. Ako dôkaz postačí vaše uvedomenie, ako ste sa vy vôbec dostali na túto webstránku. Je vysoko pravdepodobné, že ste klikli na odkaz na túto stránku vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači ako je Google, alebo ste klikli na odkaz v nejakom katalógu stránok. Takže ste aktívne hľadali nejaké informácie alebo riešenia.


Toto je veľký rozdiel oproti tomu, keď napríklad niekto v televízii zahliadne nejakú reklamu. Napríklad muž pozerajúci televíziu, ktorý uvidel reklamu na tampóny pre ženy. Táto reklama sa ho nijako netýka, nerieši žiadny jeho problém a už vôbec nevykonal žiadnu aktivitu, ktorá by naznačovala, že má o tento produkt záujem. Tradičný marketing "vyrušuje" spotrebiteľov a zaplavuje ich marketingovými správami, ktoré si nevyžiadali.


Narozdiel od prípadu, keď si niekto dal vyhľadať do vyhľadávača nejaký problém, produkt alebo službu a potom klikol na nejaký relevantný odkaz a potom možno našiel to, čo hľadal - aktívne konanie. A u tejto skupiny, ktorá aktívne hľadá nejaké riešenie (ktoré môže predstavovať produkt alebo služba) je najvyššia pravdepodobnosť toho, že si niečo kúpia, prípadne vykonajú požadovanú akciu, akou môže byť napríklad prihlásenie sa do mailing listu. Už len tieto dôvody sú dostačujúce na to, aby každá firma, prípadne jednotlivec, ktorý sa chce prezentovať na Internete, minimálne zvážili možnosť nechať si urobiť optimalizáciu stránok pre vyhľadávače.