Cielenie kľúčových slov v PPC reklame


Ak už máte PPC kampaň zriadenú, práca sa tým nekončí. Ak chcete aby išlo všetko hladko a aby ste dosahovali čo najväčšie zisky, tak potom musíte neustále robiť rôzne zmeny a prispôsobenia vo viacerých oblastiach. A jednou z týchto dôležitých oblastí sú kľúčové slová.


Jedným z hlavných rozdelení kľúčových slov je na všeobecné, široko zamerané kľúčové slová a na viac cielené kľúčové slová. Príkladom všeobecného kľúčového slova môže byť slovo psy a viac cieleného výraz krmivo pre psov.


Všeobecné slová majú síce veľké množstvo vyhľadávaní, ale zase všetci, ktorí tieto slová vyhľadávajú nemusia mať záujem o to, čo ponúkate. Ako v našom príklade, všetci, ktorí vyhľadávajú slovo psy nemusia a pravdepodobne nemajú záujem o krmivo pre psov. Toto je jedna z najčastejších chýb, ktorú robia inzerenti pri voľbe kľúčových slov, že do svojej kampane zaradia veľmi všeobecné slová, ktoré majú síce veľké množstvo vyhľadávaní, ale plynie z nich malé množstvo predajov.


Viac cielené slová síce prinesú menšiu návštevnosť, ale títo návštevníci budú mať väčší záujem o vaše produkty alebo služby. Toto povedie k vyššej konverzii, teda k vyššiemu pomeru medzi tými, ktorí si niečo kúpili, príp. vykonali inú požadovanú akciu a medzi všetkými návštevníkmi vašej stránky.


Kľúčové slová sú jedným z hlavných dôvodov prečo kampaň neprináša optimálne výsledky. Uvedomte si, že kľúčové slovo, ktoré neprináša výsledky, teda dostáva iba kliknutia a návštevnosť, ale žiadne predaje, tak používanie tohto kľúčového slova je iba plytvanie peniazmi, nakoľko platíte za každé kliknutie.


Pre monitorovanie toho, koľko návštevnosti rôzne kľúčové slová prinášajú a ako sa títo návštevníci na vašej stránke správajú sú k dispozícii rôzne nástroje ako napr. Google Adwords a Google Analytics.


Dôležitým faktorom pre analýzu týchto kľúčových slov je porovnanie ceny za klik pre určité kľúčové slovo a priemerným množstvom klikov potrebných na uskutočnenie predaja. Toto vám dá dobrý náhľad na ziskovosť konkrétneho kľúčového slova. Ak určité slovo nepodáva požadovaný výkon, zvážte ďalšie možnosti vrátane vylúčenia tohto slova z vášho zoznamu kľúčových slov.